Anope 1.7.15.1156 - NickServ
  catalan . german . english . spanish . french . greek . hungarian . italian . dutch . polish . portuguese . russian . turkish

  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

  • HELP
    NickServ umożliwia Tobie zarejestrowanie własnego 
    nicka. Dzieki rejestracji tylko Ty bedziesz go mógł 
    używać oraz uzyskasz dostęp do dodatkowych opcji. 
    Aby ich użyć wpisz %RNickServ komenda.
    Więcej informacji na temat konkretnej komendy można 
    uzyskać pisząc:
    %RNickServ HELP komenda.
    
   
  • REGISTER
    Składnia: REGISTER hasło [email]
    
    Rejestruje Twój nick w bazie NickServ. Po rejstracji 
    możesz użyć komend SET i ACCESS aby 
    skonfigurować niektóre opcje nicka wedle upodobań. 
    Upewnij się, że pamiętasz hasło rejestracyjne, bo 
    będzie Ci ono potrzebne w przyszłości dla zmian 
    ustawień i identyfikacji. Wielkość liter w haśle 
    ma znaczenie!!!.
    
    Jak wybrać hasło?
    
    Hasło musi być trudne do odgadnięcia. Przykładowo,
    użycie Twojego imienia jako hasła jest niewskazane.
    Użyć Twojego nicka jako hasła również nie możesz, 
    NickServ nie pozwoli na coś takiego. 
    Bardzo krótkie hasło jest do odgadnięcia metodą prób 
    i błędów. Twoje hasło musi mieć długość conajmniej 
    5 znaków. Znak spacji nie może być użyty w haśle.
    
    Parametr email jest opcjonalny i od razu przy 
    rejestracji ustawia adres e-mail dla Twojego nicka. 
    Może się zdarzyć, że adres e-mail może być wymagany 
    na niektórych sieciach. Twoja prywatność jest pod 
    ochroną - e-mail nie będzie znany osobom trzecim. 
    
    Wraz z rejestracją zostaje utworzona grupa dla 
    Twojego nicka. Nicki z tej samej grupy mają tę samą 
    konfigurację, te same prawa na kanale oraz 
    ustawienia memo. Jeśli chcesz uzyskać więcej 
    informacji na ten temat, napisz: 
    %RNickServ HELP GROUP.
    
   
  • GROUP
    Składnia: GROUP nazwa hasło
    
    Ta komenda dodaje Twój nick do grupy nicków o 
    nazwie nazwa.
    Hasło jest hasłem Twojego nicka.
    
    Uczestnictwo w grupie pozwala na udostępnienie 
    Twojej konfiguracji, wiadomości, praw kanałowych i 
    nie tylko tego dla wszystkich nicków należących do 
    tej samej groupy. Jeśli używasz kilku nicków to 
    ta opcja powinna Ci się przydać.
     
    Grupa przechowuje wszystkie właściwości nicka. Więc 
    jeśli jeden nick zostanie odrejestrowany, nic się 
    nie stanie. Grupa przestaje istnieć dopiero wtedy, 
    kiedy nie będzie w niej żadnego nicka.
    
    Możesz użyć tej komendy nawet jeśli jeszcze nie masz 
    zarejestrowanego nicka. Jeśli Twój nick jest już 
    zarejestrowany to przed użyciem tej komendy musisz 
    się zidentyfikować. 
    Napisz %RNickServ HELP IDENTIFY aby uzyskać 
    więcej informacji o identyfikacji. 
    
    Użycie tej komendy dla niezarejestrowanego 
    nicka jest polecane, ponieważ zostanie on 
    automatycznie zarejestrowany po użyciu tej komendy. 
    Możesz jej też użyć przy zarejestrowanym nicku (aby 
    zmienić swoją grupę), ale tylko wtedy, jeśli 
    administratorzy sieci taką możliwość udostępnili.
    
    Możesz należeć jednocześnie tylko do jednej grupy. 
    Łączenie grup jest niemożliwe.
    
    Informacja: wszystkie nicki z tej samej grupy 
    mają takie samo hasło. Pamiętaj o tym.
   
   
  • IDENTIFY
    Składnia: IDENTIFY hasło
    
    Informuje NickServ, że nick który właśnie używasz 
    należy do Ciebie. Wiele komend wymaga identyfikacji 
    przed ich użyciem. Hasło to jest to samo hasło 
    jakiego użyto przy komendzie REGISTER.
   
   
  • LOGOUT
    Składnia: LOGOUT
    
    Komenda ta ma działanie odwrotne do komendy 
    IDENTIFY. Jednym słowem zapomina identyfikacje 
    Twojego nicka i odbiera Ci prawa zidentyfikowanego 
    użytkownika. Po tej komendzie nie zostanie Ci zadane 
    pytanie czy chcesz się ponownie zidentyfikować. 
   
   
  • DROP
    Składnia: DROP [nick]
    
    Usuwa rejestrację Twojego nicka z bazy NickServ. 
    Nick, który jest odrejestrowany staje się wolnym 
    nickiem i może być potem zarejestrowany na nowo 
    przez kogoś innego. 
    UWAGA: po odrejestrowaniu oczywiście stracisz
    wpisy na kanałowych listach dostępu. 
    
    Przed użyciem tej komendy należy się wpierw
    zidentyfikować za pomocą hasła nicka 
    (%RNickServ HELP IDENTIFY aby uzyskać
    więcej informacji).
   
   
  • ACCESS
    Składnia: ACCESS ADD maska
    	 ACCESS DEL maska
         ACCESS LIST
    
    Modyfikuje lub wyświetla listę dostępu dla Twojego 
    nicka. To jest lista hostów, które zostaną 
    automatycznie rozpoznane przez NickServ jako hosty, z 
    których Twój nick się może łączyć. Jeśli chcesz 
    używać nicka z innego hosta musisz wpierw użyć 
    komendy IDENTIFY aby NickServ mógł Ciebie rozpoznać.
    
    Przykłady:
    
      ACCESS ADD userek@ircnet.pl
        Zezwala na dostęp do nicka każdemu 
    	łączącemu się z domeny ircnet.pl.
    
      ACCESS DEL userek@ircnet.pl
        Odwraca efekt poprzedniej komendy.
    
      ACCESS LIST
        Wyświetla aktualną liste dostępu.
   
   
  • SET
    Składnia: SET opcja parametry
    
    Ustawienia zmiennych opcji nicka. 
    Możliwe opcje to:
    
      DISPLAY  Ustawienia wyświetlania Twojej grupy 
            nicków.
      PASSWORD  Ustawienia hasła Twojego nicka.
      LANGUAGE  Ustawienia języka w jakim serwisy 
            będą do Ciebie wysyłać odpowiedzi.
      URL    Przypisz adres WWW do Twojego nicka.
      EMAIL   Przypisz adres e-mail do Twojego 
            nicka.
      ICQ    Przypisz numer ICQ do Twojego nicka.
      GREET   Przypisz wiadomość powitalną do 
            Twojego nicka.
      KILL    Włącz/Wyłącz ochrone nicka.
      SECURE   Włącz/Wyłącz bezpieczeństwo nicka.
      PRIVATE  Ukryj dane nicka przy komendzie LIST
           %RNickServ LIST
      HIDE    Ukryj pewne informacje o nicku.
      MSG    Zmień sposób komunikacji z serwisami.
      AUTOOP   Should services op you automatically.  
    
    Przed użyciem tej komendy trzeba się wpierw 
    zidentyfikować za pomocą hasła nicka 
    (%RNickServ HELP IDENTIFY aby uzyskać
    więcej informacji).
    
    Napisz %RNickServ HELP SET opcja aby 
    uzyskać pomoc na temat wybranej opcji.
   
   
  • SET DISPLAY
    Składnia: SET DISPLAY nowa-nazwa
    
    Zmienia nazwe reprezentującą Twoją grupe nicków w 
    serwisach. Nową nazwą MUSI być nick z Twojej grupy 
    nicków.
   
   
  • SET PASSWORD
    Składnia: SET PASSWORD nowe-hasło
    
    Zmienia Twoje hasło do nicka.
   
   
  • SET LANGUAGE
    Składnia: SET LANGUAGE numer
    
    Zmienia język jakiego używają serwisy odpowiadając 
    Tobie (czyli przykładowo kiedy odpowiadają na 
    wysłaną przez Ciebie komendę). Numer może być 
    wybrany z następującej listy obsługiwanych języków:
    
   
   
  • SET URL
    Składnia: SET URL adres
    
    Przypisuje adres WWW Twojemu nickowi, który będzie 
    wyświetlany przy opisie Twojego nicka, dostępnym
    przy użyciu komendy INFO.
   
   
  • SET EMAIL
    Składnia: SET EMAIL adres
    
    Przypisuje adres e-mail Twojemu nickowi, który 
    będzie wyświetlany przy opisie Twojego nicka, 
    dostępnym przy użyciu komendy INFO.
    		
   
  • SET HIDE
    Składnia: SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
    
    Pozwala Tobie ukryć pewne informacje, które są 
    wyświetlane po użyciu komendy INFO w NickServ na Twój 
    nick. Możesz ukryć adres e-mail (EMAIL), 
    ostatnio widzianą maske ident@host (USERMASK), 
    Twoją rangę w serwisach (STATUS), a także 
    ostatnią wiadomość przy wychodzeniu (QUIT). 
    Drugi parametr określa czy informacje mają być 
    wyświetlane (OFF) czy ukrywane (ON).
    
   
  • SET ICQ
    Składnia: SET ICQ numer
    
    Przypisuje numer ICQ Twojemu nickowi, który to 
    będzie wyświetlany przy opisie Twojego nicka, 
    dostępnym przy użyciu komendy INFO.			
   
   
  • SET GREET
    Składnia: SET GREET wiadomość
    
    Tworzy wiadomość powitalną dla Twojego nicka, która 
    będzie wyświetlana podczas wchodzenia na kanał, w 
    którym opcja GREET jest włączona, ale tylko pod 
    warunkiem posiadania przez Ciebie wymaganego poziomu 
    dostępu na tym kanale.
   
   
  • SET KILL
    Składnia: SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
    
    Włącza/Wyłącza automatyczną ochronę dla Twojego 
    nicka. Kiedy ochrona jest aktywna i inny użytkownik 
    spróbuje użyć Twojego nicka, wtedy będzie miał 
    minutę na jego zwolnienie pod groźbą auto-zmiany 
    przez NickServ jego nicka na inny lub usunięcia
    tegoż użytkownika z sieci.
    
    Jeśli wybierzesz opcję QUICK, to użytkownik 
    będzie miał tylko 20 sekund na zmianę nicka zamiast 
    standardowych 60. Jeśli natomiast wybierzesz opcje 
    IMMED, to użytkownik natychmiastowo bez 
    jakiegokolwiek ostrzeżenia poniesie konsekwencje 
    opisane akapit wyżej. Proszę nie używać tej opcji 
    bez wyraźnej konieczności. Administratorzy sieci 
    mogą tą opcje wyłączyć.
   
   
  • SET SECURE
    Składnia: SET SECURE {ON | OFF}
    
    Włącza/Wyłącza NickServ opcje bezpieczeństwa dla Twojego 
    nicka. Gdy opcja SECURE jest włączona, musisz 
    podawać swoje hasło (identyfikować się) zanim 
    zostaniesz rozpoznany(a) jako właściciel(ka) nicka, 
    bez względu na to czy Twój host jest na liście 
    dostępu czy nie. Jednakże jeśli już będziesz na 
    liście dostępu, NickServ nie skilluje Cię bez 
    względu na ustawienie opcji KILL.
   
   
  • SET PRIVATE
    Składnia: SET PRIVATE {ON | OFF}
    
    Włącza/Wyłącza NickServ opcję prywatności dla Twojego nicka.
    Gdy opcja PRIVATE jest włączona Twój nick nie 
    będzie widniał na liście pokazywanej po użyciu 
    komendy LIST w NickServ. (Jednakże, 
    ktokolwiek będzie znał Twój nick wciąż
    będzie mógł uzyskać informacje przy pomocy komendy 
    INFO)
   
   
  • UPDATE
    Składnia: UPDATE
   
    Aktualizuje Twój aktualny status, czyli sprawdza 
    czy nie masz, nowych wiadomości, ustawia wymagane 
    mody na kanale, aktualizuje Twój host oraz Twoje 
    flagi użytkownika.
    
   
  • SET HIDE
    Składnia: SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
    
    Pozwala Tobie ukryć pewne informacje, które są 
    wyświetlane po użyciu komendy INFO w NickServ na Twój 
    nick. Możesz ukryć adres e-mail (EMAIL), 
    ostatnio widzianą maske ident@host (USERMASK), 
    Twoją rangę w serwisach (STATUS), a także 
    ostatnią wiadomość przy wychodzeniu (QUIT). 
    Drugi parametr określa czy informacje mają być 
    wyświetlane (OFF) czy ukrywane (ON).
    
   
  • SET MSG
    Składnia: SET MSG {ON | OFF}
    
    Pozwala Ci wybrać sposób w jaki serwisy będą Ci 
    odpowiadać. Gdy opcja MSG jest włączona, 
    serwisy będą używać wiadomości na privie(query), 
    gdy jest wyłączona, wtedy będą używać komunikatów
    notice.
   
   
  • RECOVER
    Składnia: RECOVER nick [hasło]
    
    Umożliwia odzyskanie Twojego nicka w wypadku gdy 
    ktoś go aktualnie używa. Tej opcji używa NickServ 
    automatycznie, gdy ktoś próbuje użyć nicka 
    chronionego opcją KILL.
    
    Gdy użyjesz tej komendy, NickServ wprowadzi na sieć 
    serwis bota z identycznym nickiem jak nick tego 
    użytkownika, który używa Twojego nicka. To 
    spowoduje, że serwer IRC odłączy od sieci 
    użytkownika używającego Twojego nicka. Ten serwis 
    bot będzie obecny minutę na sieci zabezpieczając,
    aby użytkownik po ponownym połączeniu nie zajął 
    ponownie Twojego nicka. Po upływie minuty możesz 
    wejść na swój nick. Jeśli nie masz zamiaru tyle 
    czekać musisż użyć komendy 
    RELEASE (%RNickServ HELP RELEASE) aby 
    zarządać natychmiastowego zwrotu nicka od serwisów.
    
    Aby móc użyć komendy RECOVER, musisz spełniać, 
    któryś z warunków: 
    1. Twój obecny adres (ten z /whois) musi być na 
    liście dostępu, 
    2. musisz być zidentyfikowany i być w grupie tego 
    nicka albo 
    3. musisz podać hasło do nicka.
    				
   
  • RELEASE
    Składnia: RELEASE nick [hasło]
    
    Informuje NickServ aby przestał trzymać Twojego nicka po
    opcji RECOVER lub skutkach działania opcji 
    KILL. Domyślnie nic jest trzymany przez jedną 
    minutę, ta komenda ma za zadanie zwolnić nicka 
    wcześniej.
    
    Aby móc użyć komendy RELEASE, musisz spełniać, 
    któryś z warunków: 
    1. Twój obecny adres (ten z /whois) musi być na 
    liście dostępu, 
    2. musisz być zidentyfikowany i być w grupie tego 
    nicka albo 
    3. musisz podać hasło do nicka.
    			
    		
   
  • GHOST
    Składnia: GHOST nick [hasło]
    
    Opcja likwiduje sesję-ducha Twojego nicka. Taka 
    sesja istnieje wtedy, gdy użytkownik nie jest 
    połączony, ale serwer IRC wciąż go widzi (i jego 
    nicka) - taki nick pozostaje na IRC przez pewien 
    czas do momentu, aż serwer IRC go nie odłączy. To 
    się może zdarzyć gdy Twój komputer się zawiesi, bądź 
    padnie Twoje połączenie internetowe wtedy gdy 
    będziesz siedzieć na IRCu. Mimo iż opcja ta służy 
    głównie do usuwania martwych sesji, równie dobrze 
    można jej użyć zamiast skomplikowanej RECOVER, 
    aby odzyskać swój nick.
    
    Aby móc użyć komendy GHOST, musisz spełniać, 
    któryś z warunków: 
    1. Twój obecny adres (ten z /whois) musi być na 
    liście dostępu, 
    2. musisz być zidentyfikowany i być w grupie tego 
    nicka albo 
    3. musisz podać hasło do nicka.			
    
   
  • INFO
    Składnia: INFO nick [ALL]
    
    Wyświetla informacje na temat wybranego nicka takie
    jak właściciel, kiedy ostatnio widziano, z jakiego 
    hosta oraz opcje nicka. Jeśli jesteś 
    zidentyfikowany(a) możesz uzyskać więcej informacji 
    dopisując na końcu komendy słowo ALL. Wtedy
    zostaną Ci wyświetlone wszystkie możliwe informacje 
    bez względu na to czy jest nick ma opcję PRIVATE 
    czy nie.
   
   
  • LIST
    Składnia: LIST wzór
    
    Wyświetla wszystkie zarejestrowane nicki zgodnie z 
    podanym wzorem w postaci nick!ident@host. Nicki, 
    które mają włączoną opcje PRIVATE nie zostaną 
    wyświetlone na liście.
    
    Przykłady:
    
      LIST *!adirm@mafia.ru
        Lista wszystkich nicków z maską 
    	*!adirm@mafia.ru.
    
      LIST *Bot*!*@*
        Lista wszystkich nicków z Bot w nazwie 
    	(wielkość liter nie ma znaczenia).
    
      LIST *!*@*.ircnet.pl
        Lista wszystkich nicków z maską domeny 
    	ircnet.pl
   
   
  • ALIST
    Składnia: ALIST [poziom]
    
    Lista wszystkich kanałów na których jesteś w liście 
    dostępu. Opcjonalnie możesz podać poziom XOP lub 
    zwykły numer poziomu. Wyniki wyświetlą kanały, gdzie 
    masz wybrany poziom dostępu.
   
    Przykłady:
      ALIST Founder
        Lista wszystkich kanałów, na których jesteś 
        założycielem(ką) - czyli posiadasz status 
        foundera.
   
      ALIST AOP
        Lista wszystkich kanałów, na których masz 
        poziom AOP w liście dostępu lub większy.
   
      ALIST 10
        Lista wszystkich kanałów, na których masz 
        10-ty poziom w liście dostępu lub wyższy.
   
    Kanały z opcją NOEXPIRE będą oznaczone znaczkiem
    wykrzyknika (!).
   
   
  • GLIST
    Składnia: GLIST
    
    Lista wszystkich nicków znajdujących się w Twojej 
    grupie.
   
   
  • STATUS
    Składnia: STATUS nick...
    
    Zwraca informację czy użytkownik używający danego 
    nicka jest rozpoznany aktualnie jako jego 
    właściciel. Odpowiedź ma następującą składnię:
    
      nick kod
    
    Gdzie nick jest tym nickiem wysłanym w 
    komendzie, a kod może oznaczać:
    
    0 - nie ma użytkownika online lub nick 
      niezarejestrowany.
    1 - użytkownik nie jest rozpoznany jako właściciel 
      nicka.
    2 - jest rozpoznany jako właściciel na podstawie 
      listy dostępu.
    3 - jest rozpoznany jako właściciel na podstawie 
      identyfikacji.
    
    Maksymalnie można podać 16 nicków za jednym razem. 
    Reszta będzie ignorowana. If no nickname is given, your status
    will be returned.
   
   
  • SENDPASS
    Składnia: SENDPASS nick
    
    Wysyła hasło podanego nicka na adres e-mail 
    przyporządkowany danemu nickowi. Jest to bardzo 
    użyteczna komenda do odzyskiwania 
    straconych/zapomnianych haseł.
    
    Może być organiczona do IRC operatorów na 
    niektórych sieciach.
    
    Ta komenda jest bezużyteczna (niedostępna) wtedy 
    gdy hasła są szyfrowane.
   
   
  • EXPIRES
    
    Nick nieużywany przed dłuższy czas podlega prawu 
    wygasania. Zostanie on automatycznie odrejestrowany 
    jeśli, nie będzie używany przez <num> dni. Wraz 
    z wygaśnięciem nicka utracisz wszystkie opcje, 
    poziomy dostępu na kanałach, a także kanał, który 
    jest zarejestrowany na ten nick.
   
   
  • SERVADMIN HELP
    Administratorzy Serwisów mogą odrejestrować każdy 
    nick bez potrzeby identyfikacji dla niego i mogą 
    widzieć listę dostępu dla każdego nicka 
    (%RNickServ ACCESS LIST nick).
   
   
  • SERVADMIN LOGOUT
    Składnia: LOGOUT [nick [REVALIDATE]]
    
    Komenda ma odwrotne działanie do komendy IDENTIFY 
    czyli zapomina identifikacje nicka oraz odbiera Ci 
    prawa zidentyfkowanego użytkownika. Po tej komendzie 
    nie padnie pytanie o ponowną identyfikacje.
    
    Bez żadnego parametru komenda będzie się odnosić do 
    Ciebie. Jeśli wpiszesz nick to działanie będzie 
    dotyczyć tego nicka, ale w tym przypadku serwisy już
    poproszą użytkownika o ponowną identyfikacje tegoż 
    nicka. Ta komenda jest dostępna dla
    administratorów serwisów.
   
   
  • SERVADMIN DROP
    Składnia: DROP [nick]
    
    Bez żadnego parametru, spowoduje odrejestrowanie 
    Twojego nicka z bazy NickServ.
    
    Natomiast z parametrem, odrejestruje wybranego nicka 
    z bazy.Możesz odrejestrować każdy nick w Twojej 
    grupie bez żadnych dodatkowych uprawnień. 
    Odrejestrowywanie każdego nicka jest 
    dostępne tylko dla administratorów serwisów.
   
   
  • SERVADMIN LIST
    Składnia: LIST wzór [FORBIDDEN] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]
    
    Wyświetla wszystkie zarejestrowane nicki zgodnie z 
    podanym wzorem w postaci nick!ident@host. Nicki, 
    które mają włączoną opcje PRIVATE zostaną 
    wyświetlone tylko administratorom serwisów. Nicki z 
    flagą NOEXPIRE zostaną oznaczone znakiem ! 
    na liście dla administratorów serwisów.
    
    Jeśli podane będą flagi FORBIDDEN, NOEXPIRE lub 
    UNCONFIRMED to wtedy nicki, które je posiadają będą 
    wyświetlone. Jeśli wszystkie 3 opcje będą ustawione 
    to wszystkie 3 typy nicków będą wyświetlone. Ta 
    opcja jest dostępna dla administratorów serwisów. 
   
    Przykłady:
    
      LIST *!adirm@mafia.ru
        Lista wszystkich nicków z maską 
        *!adirm@mafia.ru.
    				  
      LIST *Bot*!*@*
        Lista wszystkich zarejestrowanych nicków z 
       Bot w nazwie (wielkość liter nie ma 
        znaczenia).
    				   
      LIST * NOEXPIRE
        Lista wszystkich nicków, które mają 
        ustawioną flage NOEXPIRE.
   
   
  • SERVADMIN ALIST
    Składnia: ALIST [nick] [poziom]
    
    Bez parametrów wyświetla liste kanałów, na których 
    jesteś na liście dostępu. Z jednym parametrem 
    wyświetli liste kanałów, na których nick jest w 
    liście dostępu. Z dwoma parametrami pokazuje listę 
    kanałów, na których nick jest w liście dostępu z 
    poziomem dostępu conajmniej poziom.
   
    Dostępne tylko dla administratorów serwisów.
   
   
  • SERVADMIN GLIST
    Składnia: GLIST [nick]
    
    Bez parametrów wyświetla liste wszystkich nicków w 
    Twojej grupie.
    
    Jeśli jako parametr zostanie podany jakiś nick to 
    zostaną wyświetlone wszystkie nicki będące w grupie 
    razem z podanym nickiem.
    Dostępne tylko dla administratorów serwisów.
   
   
  • SERVADMIN GETPASS
    Składnia GETPASS nick
    
    Wyświetla hasło dla podanego nicka.Notka: 
    dokładna informacja o użyciu tej opcji (przez kogo, 
    dla jakiego nicka) zostanie wysłana przy pomocy 
    WALLOP/GLOBOP.
    
    Dostępne tylko dla administratorów serwisów.
    
    Opcja jest niedostępna gdy szyfrowanie haseł jest 
    włączone.
   
   
  • SERVADMIN FORBID
    Składnia: FORBID nick [powód]
    
    Blokuje możliwość rejestracji wybranego nicka. Można 
    ją anulować tylko przez odrejestrowanie 
    zablokowanego nicka.
    
    Dla maksymalnej pewności działania, powód jest 
    wymagany.
    
    Opcja tylko dla adminów serwisów.
   
   
   
  • SERVADMIN INFO
    
    Administratorzy serwisów mogą używać parametru 
    ALL dla każdego nicka.
   
   
  catalan . german . english . spanish . french . greek . hungarian . italian . dutch . polish . portuguese . russian . turkish
Generated by Anope docgen.pl 2.2

Docgen Output Tarball

Valid XHTML 1.0!