Anope 1.7.15.1156 - NickServ
  catalan . german . english . spanish . french . greek . hungarian . italian . dutch . polish . portuguese . russian . turkish

  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

  • HELP
    NickServ stelt je in staat een nickname te "registreren", en
    te voorkomen dat anderen hem gebruiken. De volgende commando's
    kunnen gebruikt worden voor registratie en onderhoud van
    nicknames; om ze te gebruiken, type %RNickServ commando.
    Voor meer informatie over een specifiek commando, type
    %RNickServ HELP commando.
    
   
  • REGISTER
    Gebruik: REGISTER wachtwoord [email]
    
    Registreert je nickname in de NickServ database. Wanneer je nick
    geregistreerd is kan je de SET en ACCESS commando's
    gebruiken om je nick instellingen te veranderen.
    Onthoud het wachtwoord dat je gebruikt bij het registreren,
    je hebt het nodig als je je nick instellingen later wilt
    veranderen. (Let erop dat hoofdletters uitmaken! ANOPE,
    Anope, en anope zijn allemaal andere wachtwoorden!)
    
    Wachtwoordrichtlijnen:
    
    Wachtwoorden moeten niet makkelijk te raden zijn. Bijvoorbeeld,
    je echte naam als wachtwoord gebruiken is een slecht idee. Je
    nick als een wachtwoord gebruiken is een veel slechter idee ;)
    en in feite, NickServ staat het niet toe. Trouwens, korte wachtwoorden
    zijn kwetsbaar voor zoekacties,	dus je moet een wachtwoord
    kiezen dat minstens 5 tekens lang is. Als laatste, de spatie
    kan niet gebruikt worden in wachtwoorden.
    
    De email parameter is optioneel en stelt onmiddelijk de email
    voor je nick in. Het kan echter vereist zijn voor bepaalde
    netwerken.
    Je privacy wordt gerespecteerd; deze email zal nooit aan derden
    gegeven worden.
    
    Dit commando maakt ook een nieuwe groep voor je nickname, die
    toestaat andere nicks onder dezelfde configuratie, dezelfde
    memos en dezelfde kanaalrechten te delen. Voor meer informatie
    over deze functie, type %RNickServ HELP GROUP.
    
   
  • GROUP
    Gebruik: GROUP doel wachtwoord
    
    Dit commando zorgt ervoor dat je huidige nickname zich bij de
    groep van doel's nick aanmeldt. wachtwoord is het
    wachtwoord van het doel.
    
    Bij een groep aanmelden stelt je in staat om je configuratie,
    memos en kanaalrechten met alle nicknames in je groep te delen,
    en veel meer!
    
    Een groep bestaat zo lang als het nuttig is. Dit betekent dat
    zelfs als een nick in de groep geannuleerd je niet de gedeelde
    dingen die hierboven beschreven zijn verliest, zo lang als er
    minstens een nick overblijft in de groep.
    
    Je kan dit commando zelfs gebruiken als je nog niet
    geregistreerd hebt. Als je nick al geregistreerd is moet je je
    eerst identificeren voordat je dit commando gebruikt. Type
    %RNickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie. Dit laatste is
    misschien niet mogelijk op je IRC netwerk.
    
    Het is aanbevolen om dit commando te gebruiken met een niet-
    geregistreerde nick omdat het automatisch geregistreerd wordt
    als je dit commando gebruikt. Je mag het alleen met een geregistreerde
    nick gebruiken (om je groep te veranderen) als de netwerkbeheerders
    het toestaan.
    
    Je kan maar in een groep tegelijk zijn. Groepen samenvoegen is
    niet mogelijk.
    
    Opmerking: alle nicks in een groep hebben hetzelfde wachtwoord.
   
   
  • IDENTIFY
    Gebruik: IDENTIFY wachtwoord
    
    Vertelt NickServ dat je echt de eigenaar van deze nick bent. Veel
    commandos vereisen dat je jezelf identificeert met dit commando
    voordat je ze gebruikt. Het wachtwoord moet hetzelfde zijn als
    die je gestuurd hebt met het REGISTER commando.
    
   
  • LOGOUT
    Gebruik: LOGOUT
    
    Dit draait het effect van het IDENTIFY commando om: het
    zorgt er voor dat je niet meer herkend word als de echte
    eigenaar van de nick. Merk op dat je niet gevraagd wordt om
    je opnieuw te identificeren.
   
   
  • DROP
    Gebruik: DROP [nick]
    
    Verwijdert je nickname uit de NickServ database. Een nick die
    verwijderd is kan door iedereen weer geregistreerd worden.
    
    Je kan een nick binnen een groep verwijderen door de nick
    parameter toe te voegen.
    
    Om dit commando te kunnen gebruiken moet je je eerst identificeren
    met je wachtwoord. (%RNickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie).
   
   
  • ACCESS
    Gebruik: ACCESS ADD mask
         ACCESS DEL mask
         ACCESS LIST
    
    Verandert of geeft de toegangslijst weer van je nick. Dit is
    de lijst met adressen waar vanaf je automatisch toegestaan
    wordt door NickServ om je nick te gebruiken. Als je je nick vanaf
    een ander adres wilt gebruiken moet je een IDENTIFY commando
    sturen om NickServ je te laten herkennen.
    
    Voorbeelden:
    
      ACCESS ADD iemand@*.bepeg.com
        Staat toegang toe voor gebruiker iemand vanuit elke machine in
        het bepeg.com domein..
    
      ACCESS DEL anyone@*.bepeg.com
        Keert het vorige commando om.
    
      ACCESS LIST
        Geeft de huidige toegangslijst weer.
   
   
  • SET
    Gebruik: SET optie parameters
    
    Stelt verscheidene nick opties in. option kan zijn:
    
      DISPLAY  Stel de weergave van je groep in Services in
      PASSWORD  Verander het wachtwoord voor je nick
      LANGUAGE  Selecteer de taal die Services zal gebruiken
              voor het versturen van berichten naar jou
      URL    Associeer een URL met je nick
      EMAIL   Associeer een E-mail adres met je nick
      ICQ    Associeer een ICQ nummer met je nick
      GREET   Associeer een begroeting met je nick
      KILL    Zet bescherming aan of uit
      SECURE   Zet nickname beveiliging aan of uit
      PRIVATE  Zorgt ervoor dat je nick niet verschijnt in een
              %RNickServ LIST
      HIDE    Verberg verschillende soorten nick informatie
      MSG    Verander de communicatiemanier van Services
      AUTOOP   Should services op you automatically.  
    
    Om dit commando te gebruiken moet je je eerst identificeren
    met je wachtwoord (%RNickServ HELP IDENTIFY voor meer
    informatie).
    
    Type %RNickServ HELP SET optie voor meer informatie over een
    specifieke optie.
   
   
  • SET DISPLAY
    Gebruik: SET DISPLAY nieuwe-weergave
    
    Verandert de weergegeven nick van je nick-groep in Services.
    De nieuwe weergave MOET een nick in je groep zijn.
   
   
  • SET PASSWORD
    Gebruik: SET PASSWORD nieuw-wachtwoord
    
    Verandert het wachtwoord dat je gebruik om je te identificeren
    als de eigenaar van je nick.
   
   
  • SET LANGUAGE
    Gebruik: SET LANGUAGE nummer
    
    Verandert de taal die Services gebruikt wanneer deze een
    bericht naar jou stuurt (bijvoorbeeld wanneer deze antwoord
    op een commando dat je hebt verzonden). nummer moet gekozen
    worden uit de volgende lijst van ondersteunde talen:
   
   
  • SET URL
    Gebruik: SET URL url
    
    Associeert de gegeven URL met je nick. Deze URL zal worden
    weergegeven wanneer iemand informatie over jouw nick
    opvraagt met het INFO commando.
   
   
  • SET EMAIL
    Gebruik: SET EMAIL adres
    
    Associeert het gegeven e-mail adres met jouw nick. Dit adres
    zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over een van
    je kanalen opvraagt met het INFO commando.
    
   
  • SET HIDE
    Gebruik: SET HIDE {EMAIL | MASK | QUIT} {ON | OFF}
    
    Deze optie stelt je in staat verschillende informatie te
    verbergen wanneer iemand een NickServ INFO op jouw nick
    doet. Je kan je e-mail adres (EMAIL), laatst bekende
    gebruikter@host mask (MASK) en laatste quit bericht (QUIT)
    verbergen. De tweede paramenter geeft aan of de informatie
    moet worden weergegeven (OFF) of verborgen (ON).
   
   
  • SET ICQ
    Gebruik: SET ICQ nummer
    
    Associeert het gegeven ICQ nummer met je nick. Dit nummer
    zal worden weergegeven wanneer iemand informatie opvraagt
    over je nick met het INFO commando.
    
   
  • SET GREET
    Gebruik: SET GREET bericht
    
    Het opgegeven bericht zal als groet worden weergegeven in
    elk kanaal dat je joint waarbij de GREET optie aanstaat,
    indien je toegangsniveau hoog genoeg is hiervoor.
   
   
  • SET KILL
    Gebruik: SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
    
    Zet de automatiche beschermingsoptie voor je nick aan of uit.
    Met bescherming aan, krijgt elke gebruik met jouw nick een
    minuut om zich te identificeren of om zijn/haar nick te
    veranderen. Is geen van beiden gebeurd in die minuut, dan zal
    NickServ een nick-verandering forceren.
    
    Als je QUICK kiest, zal de gebruiker maar 20 seconden hebben
    om zijn/haar nick te veranderen in plaats van de gebruikelijke
    60. Als je IMMED kiest, zal de nick meteen worden aangepaast
    zonder enige waarschuwing vooraf of kans om zijn/haar nick
    te wijzigen; gebruik deze optie alleen wanneer noodzakelijk.
    Deze optie kan ook uitgeschakeld zijn door de netwerk
    administrators.
   
   
  • SET SECURE
    Gebruik: SET SECURE {ON | OFF}
    
    Zet NickServ's veiligheidsopties aan of uit voor jouw nick.
    Met SECURE aan moet je altijd een wachtwoord invullen
    voordat je wordt herkend als de eigenaar van de nick,
    ook als je adres op de toegangslijst voor deze nick
    staat. Echter, als je op de toegangslijst staat zal
    NickServ je niet automatisch killen, hoe de KILL optie ook
    ingesteld is.
   
   
  • SET PRIVATE
    Gebruik: SET PRIVATE {ON | OFF}
    
    Zet de prive optie van NickServ aan of uit voor jouw nick.
    Met PRIVATE aan zal je nick niet verschijnen in nicklijsten
    gegenereerd met NickServ's LIST commando. (Echter,
    iedereen die je nick weet kan nog steeds informatie krijgen
    mbv het INFO commando.
   
   
  • UPDATE
    Gebruik: UPDATE
    
    Werkt je huidige status bij, het controleert bijv. op nieuwe
    memo's, stelt de benodigde kanaalmodes in (ModeonID), en
    werkt je vhost en gebruikersflags bij (laatstgezien, etc).
    
   
  • SET HIDE
    Gebruik: SET HIDE {EMAIL | MASK | QUIT} {ON | OFF}
    
    Deze optie stelt je in staat verschillende informatie te
    verbergen wanneer iemand een NickServ INFO op jouw nick
    doet. Je kan je e-mail adres (EMAIL), laatst bekende
    gebruikter@host mask (MASK) en laatste quit bericht (QUIT)
    verbergen. De tweede paramenter geeft aan of de informatie
    moet worden weergegeven (OFF) of verborgen (ON).
   
   
  • SET MSG
    Gebruik: SET MSG {ON | OFF}
    
    Deze optie stelt je in staat de manier te kiezen waaop Services
    met je communiceren. Met MSG aan zullen de Services gewone
    berichten gebruiken, anders zullen ze notices gebruiken.
   
   
  • RECOVER
    Gebruik: RECOVER nick [wachtwoord]
    
    Deze optie stelt je instaat je nick terug te nemen wanneer
    iemand anders deze heeft. Deze optie doet hetzelfde als
    NickServ automatisch doet als iemand een nick probeert te
    gebruiken die beschermd is door de KILL optie.
    
    Wanneer je dit commando geeft zal NickServ een nep-gebruiker
    online brengen met dezelfde nickname als de gebruiker waarvan
    je de nick terugneemt. Dit zorgt ervoor dat de IRC server de
    andere gebruiker zijn/haar verbinding sluiten. Deze nep-
    gebruiker zal voor 1 minuut online blijven om ervoor te zorgen
    dat de gebruiker niet meteen opnieuw verbindt met dezelfde
    nick. Na deze minuut kan je je nick opnieuw claimen, of je kan
    tussentijds je nick terugkrijgen mbv het RELEASE commando.
    (Bekijk %RNickServ HELP RELEASE voor meer informatie hierover)	
    
    Om het RECOVER commando op een nick te mogen gebruiken moet
    je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst
    van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van
    die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.
   
   
  • RELEASE
    Gebruik: RELEASE nickname [wachtwoord]
    
    Geeft NickServ de opdracht elke nep-gebruiker met jouw nick te
    verwijderen. Deze nep-gebruiker wordt aangemaakt na een
    automatische kill-bescherming of na gebruik van het RECOVER
    commando. Standaard blijft zo'n nep-gebruiker 1 minuut staan;
    dit commando zorgt ervoor dat deze eerder wegghaald wordt.
    
    Om het RELEASE commando op een nick te mogen gebruiken moet
    je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst
    van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van
    die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.
   
   
   
  • GHOST
    Gebruik: GHOST nick [wachtwoord]
    
    Be-eindigd een "ghost" IRC sessie met jouw nick. Een "ghost"
    sessie is een sessie die niet feitelijk verbonden is, maar
    waarvan de IRC server denkt dat deze nog steeds online is
    voor om het even welke reden. Dit gebeurt vaak als je
    computer crasht of als je internet of modem verbinding
    ermee ophoudt wanneer je op IRC zit.
    
    Om het GHOST commando op een nick te mogen gebruiken moet
    je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst
    van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van
    die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.
   
   
  • INFO
    Gebruik: INFO nick [ALL]
    
    Geeft informatie weer over de gegeven nick, zoals de laatste
    eigenaar van de nick, het laatst beekende adres, wanneer deze
    voor het laatst gezien is, en de ingestelde optie. Als je
    voor de gegeven nick geidentificeerd bent en het ALL
    commando is gegeven zal je alle informatie te zien krijgen,
    om het verborgen is of niet.
   
   
  • LIST
    Gebruik: LIST trefbeeld
    
    Geeft alle geregistreerde nicks weer die overeenkomen met
    het gegeven trefbeeld, in nick!gebruiker@host formaat.
    Nicks met de PRIVATE optie aan worden niet weergegeven.
    
    Voorbeelden:
    
      LIST *!joeuser@foo.com
        Geeft alle nicks weer van joeuser@foo.com.
    
      LIST *Bot*!*@*
        Geeft alle geregistreerde nicks weer met Bot in
        hun naam (hoofdlettergevoelig).
    
      LIST *!*@*.bar.org
        Geeft alle nicks weer van het bar.org domein
   
   
  • ALIST
    Gebruik: ALIST [niveau]
    
    Geeft alle kanalen weer waarop je toegang hebt. Optioneel
    kun je een niveau opgeven in XOP of ACCESS formaat. De
    resulterende lijst zal alleen kanalen bevatten waar je het
    gegeven toegangsniveau hebt.
    
    Voorbeelden:
      ALIST Founder
          Geeft alle kanalen weer waar je stichter-
          toegang hebt.
   
      ALIST AOP
          Geeft alle kanalen weer waar je AOP-toegang of
          meer hebt.
    
      ALIST 10
          Geeft alle kanalen weer waar je toegangsniveau
          10 of hoger hebt.
    
    Kanalen met de NOEXPIRE optie aan zullen voorafgegaan
    worden door een uitroepteken.
   
   
  • GLIST
    Gebruik: GLIST
    
    Geeft alle nicks in je groep weer.
   
   
  • STATUS
    Gebruik: STATUS nick...
    
    Geef terug of de gebruiker van de gegeven nick wordt herkend
    als de eigenaar van die nick. Het antwoord is in dit formaat:
    
      nick status-code
    
    waar nick de nick is die verstuurd is met he commando, en
    status-code een van de volgende mogelijkheden is:
    
      0 - gebruiker niet online of nick niet geregistreerd
      1 - gebruiker wordt niet herkend als de eigenaar van de nick
      2 - gebruiker wordt alleen via de toegangslijst herkend als eigenaar
      3 - gebruiker wordt door wachtwoordidentificatie herkend als eigenaar
    
    Er kunnen maximaal zestien nicks per keer worden verstuurd;
    de rest wordt genegeerd. If no nickname is given, your status
    will be returned.
   
   
  • SENDPASS
    Gebruik: SENDPASS nick
    
    Verstuur het wachtwoord van de gegeven nick naar het e-mail
    adres wat bij de nick hoort. Dit commando is erg handig om
    verloren wachtwoorden terug te krijgen.
    
    Kan gelimiteerd zijn tot IRC operators op sommige netwerken.
    
    Dit commando is alleen beschikbaar als encryptie is uitgeschakeld.
   
   
  • EXPIRES
    
    Nicknames die niet meer gebruikt worden zullen na een tijd
    automatisch verlopen, oftewel: ze zullen verwijderd worden na
    <num> dagen inactiviteit.
   
   
  • SERVADMIN HELP
    Services admins kunnen ook de registratie van elke nick
    opheffen zonder zich voor die nick te identificeren, en
    mogen de toegangslijst voor elke nick bekijken.
    (%RNickServ ACCESS LIST nick)
   
   
  • SERVADMIN LOGOUT
    Gebruik: LOGOUT [nick [REVALIDATE]]
    
    Zonder een paramenter keert dit command het effect van het
    IDENTIFY commando om; je wordt dus niet meer herkend als
    de echte eigenaar van je huidige nick. Merk echter op dat
    je niet wordt gevraagd jezelf opnieuw te identificeren.
   
    Met een paramenter doet dit commando hetzelfde voor de
    gegeven nick. Als je ook REVALIDATE meegeeft zullen de
    Services de gegeven nick vragen opnieuw te identificeren.
    Het gebruik hiervan is gelimiteerd tot Services admins.
   
   
  • SERVADMIN DROP
    Gebruik: DROP [nick]
    
    Zonder een paramenter wordt je eigen nick uit de NickServ
    database verwijderd.
    
    Met een paramenter wordt de gegeven nick uit de database
    verwijderd. Je kan de registratie van elke nick in je groep
    ongedaan maken zonder speciale privileges. Het verwijderen
    van elke nick is gelimiteerd tot Services admins.
   
   
  • SERVADMIN LIST
    Gebruik: trefbeeld [FORBIDDEN] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]
    
    Geeft alle geregistreerde nicknames weer die overeen komen
    met het gegeven trefbeeld, in nick!gebruiker@host formaat.
    Nicks met de PRIVATE optie in worden alleen weergegeven
    aan Services admins. Nicks met de NOEXPIRE optie aan zullen
    een ! voor de naam hebben als een Services admin de lijst
    bekijkt.
    
    If the FORBIDDEN, NOEXPIRE or UNCONFIRMED options are given, only
    nicks which, respectively, are FORBIDden, UNCONFIRMED or have the
    NOEXPIRE flag set will be displayed. If all three options are
    given, all three types of nicks will be displayed. These options
    are limited to Services admins. 
    
    Voorbeelden:
    
      LIST *!joeuser@foo.com
        Geeft alle nicks weer van joeuser@foo.com.
    
      LIST *Bot*!*@*
        Geeft alle geregistreerde nicks weer met Bot in
        hun naam (hoofdlettergevoelig).
    
      LIST * NOEXPIRE
        Geeft alle geregistreerde nicks weer die niet
        zullen verlopen.
   
   
  • SERVADMIN ALIST
    Gebruik: ALIST [nick] [niveau]
    
    Zonder paramenters geeft dit elk kanaal weer waar je toegang
    hebt. Met een paramenter geeft het de kanalen weer waar
    nick toegang heeft. Met twee paramenters geeft het de
    kanalen weer waar nick een toegangsniveau van tenminste
    niveau heeft.
    
    Dit gebruik is gelimiteerd tot Services adminstrators.
   
   
  • SERVADMIN GLIST
    Gebruik: GLIST [nick]
    
    Zonder een paramenter worden alle nicks weergegeven die
    zich in jouw groep bevinden.
    
    Indied een paramenter gegeven is worden alle nicks
    weergegeven die zich in de groep van de gegeven nick
    bevinden.
    Dit gebruik is gelimiteerd tot Services admins.
   
   
  • SERVADMIN GETPASS
    Gebruik: GETPASS nick
    
    Geeft het wachtwoord van de opgegeven nick weer. Merk op
    dat wanneer je dit commando gebruikt er een bericht met de
    persoon die het commando heeft uitgevoerd en de nick waarop
    het is gebruikt zal worden gelogd en verstuurd zal worden
    als WALLOPS/GLOBOPS.
    
    Gelimiteerd tot Services admins.
    
    Dit commando is onbeschikbaar wanneer encryptie is ingeschakeld.
   
   
  • SERVADMIN FORBID
    Gebruik: FORBID nick [reden]
    
    Zorgt ervoor dat de gegeven nick niet kan worden geregistreerd
    of gebruikt door iedereen. Dit kan ongedaan gemaakt worden
    door de registratie van de nick ongedaan te maken (DROP).
    
    Op sommige netwerken is een reden verplicht.
    
    Gelimiteerd tot Services admins.
   
   
   
   
  • SERVADMIN INFO
    
    Services admins mogen het ALL parameter met elke nick gebruiken.
   
   
  catalan . german . english . spanish . french . greek . hungarian . italian . dutch . polish . portuguese . russian . turkish
Generated by Anope docgen.pl 2.2

Docgen Output Tarball

Valid XHTML 1.0!